PROJELER

Hits: 523
Yürütücülüğünde Tamamlanan Projeler
  • Tuzla Açıklarında olası Denizaltı heyelanının Doğu marmara kıyılarındaki etkilerin araştırılması TÜBİTAK, ÇAYDAG, Araştırma Projesi(15.4.2005-15.4.2007), ProjeNo: 104Y161(69748 YTL).
  • Sonlu Farklar  Metoduyla Dinamik Yapı-Zemin Etkileşim Problemlerinin İncelenmesi” TÜBİTAK(MAG)-MESRM,(1.11.2007-1.11.2009), Proje  No:106M327 (61232.5 YTL). (Uluslararası İşbirliği Projesi) 
Araştırmacı Olarak Tamamlanan Projeler
  • Kabdaşlı, S, Şeker, D., Cığızoğlu, H.K., Hayır, A., Gakko, A.A., Akay, O., Yağcı,O., Mercan, D. E., Rudvan, B., Kırca, Ö ve Ulusoy, İ “Deprem Riski taşıyan kıyılarda GPS’ nin kurulması”. TÜBİTAK,  ÇAYDAG, 2002, Proje No: 100Y086. 

  • Aktif ve/veya Pasif kontrol Uygulanmış  Çok Katlı ve Doğrusal Olmayan Malzemeden Yapılmış  Kayma Binalarına Giren Deprem Enerjisinin Dağılımı” TUBITAK-MAG, 2009-2011.