DERSLER

Hits: 614

1.Statik

2.Dinamik

3.Mukavemet

4.Elastisite Teorisi

5.Elastisite Teorisinde Çözüm Yöntemler

6.Katılarda Dalga Yayılımı

7.Deprem Dalgalarının Analizi