LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Hits: 899

Bir toplumun bireylerinin sahip olduğu eğitimin niteliği, o toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli ölçütlerden biri olmuştur. Bunun için günümüzde bilgi ve eğitim; kalkınmanın, gelişmenin ve saygınlığın en etkili aracı olarak görülmekte, bu amaçla eğitim harcamaları toplumun insana, insan gücü kaynaklarına yapılan en değerli yatırımı olarak nitelendirilmektedir.

Öte yandan üniversiteler de, toplumların gelişmesi ve kalkınmasında öncülük eden ve kültürel, ekonomik, siyasal ve bilimsel hayatında en etkin rol oynayan kültürel iletişim merkezleri haline gelmiştir. Yarışan bir dünyada üniversiteler yeni hedeflerini ve eğilimlerini saptamıştır. Teknoloji toplumunda yükseköğretim sistemini tanımlayabilecek, hedeflerini oluşturabilecek anahtar kavramlar şunlardır; kitlesel eğitim, sürekli eğitim, elit eğitim, programlar arası esnek eğitim, küreselleşme, akreditasyon, ileri eğitim teknolojileri ve planlı temel araştırmalardır.

Yükseköğretimde belirlenen hedefler henüz tam olarak somut biçimde tanımlanmamış, bunlara ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılamamıştır. İnsan gücü-eğitim-istihdam ilişkileri yeterince sağlanamamıştır. Öğretim üyeliği çekici hale getirilememiştir. Son dönemde akademisyen maaşlarında yapılan iyileştirme bir nebze yeni akademisyen olacaklara kısmi cazibe ortamı oluştursa da, yüksek lisans ve doktora sonrası çalışma durumlarının belirsizliği bunu engellemektedir. Bu duruma çözüm bulmak zorunluluk halini almıştır. Motivasyonu düşük genç akademisyenlerden bu belirsizlik ortamında üstün başarılar beklemek gerçekçi olamaz. Biz akademisyen hocalar olarak üst düzey lisansüstü çalışmalar yaptırmak zorundayız.