BİLGİNİN

EFENDİSİ OLMAK İÇİN , ÇALIŞMANIN KÖLESİ OLMAK GEREKİR

Yer kabuğunda gerek doğa kaynaklı  fay hareketi, göçüntü ve volkanik patlamalara ve gerekse insan kaynaklı olarak gerçekleştirilen nükleer patlamalara bağlı olarak ani yer değiştirmeler ve buna bağlı olarak hareketler oluşur. Bu hareketler yer kürede dalgalar aracılığı ile taşınır. Depremin yıkıcı etkileri kaynağından uzaklaştıkça azalır.

DETAY

Son yıllarda özellikle büyük yataklı hastanelerin deprem dayanımlarını artırmak için, taban yakıtım sistemlerinin kullanılması öngörülmüştür. Bu amaçla İTÜ  Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi organizasyonluğunda uluslararası katılımlı bir workshop düzenlenmiştir. Oldukça verimli geçen bu çalıştay sunumları bir kitapçıkta toplanmıştır.

DETAY

Tsunamiler deniz tabanında fay hattının düşey atılımlar yapmasına, deniz tabanındaki büyük toprak kaymalarına ve deniz içerisinde oluşan volkanik patlamalara bağlı olarak oluşur. Adını liman dalgası anlamına gelen Japoncadan almıştır.

DETAY